‎สล็อตเว็บตรง แตกง่าย 7 สิ่งประดิษฐ์โรมัน: ความสําเร็จที่น่าทึ่งของเทคโนโลยีโบราณ ‎

‎สล็อตเว็บตรง แตกง่าย 7 สิ่งประดิษฐ์โรมัน: ความสําเร็จที่น่าทึ่งของเทคโนโลยีโบราณ ‎

‎ โดย ‎‎ ‎‎ ‎‎Ailsa Harvey‎‎ ‎‎ สล็อตเว็บตรง แตกง่าย‎‎ เผยแพร่เมื่อ ‎‎08 กุมภาพันธ์ 2022‎‎สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีโรมันโบราณใดที่มีอิทธิพลต่อโลกสมัยใหม่‎ วิธีการผ่าตัด ‎‎สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของโรมันโบราณไม่ได้ล่มสลายกับ‎‎จักรวรรดิโรมัน‎‎ แม้ว่าหลายพันปีผ่านไปแล้ว แต่งานอันเชี่ยวชาญของชาวโรมันยังคงสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจําวัน ‎‎ด้วยจักรวรรดิที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของยุโรปเอเชียตะวันตกแอฟริกาเหนือและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตามวารสาร‎‎วิทยาศาสตร์‎‎ชาวโรมันมีอํานาจมหาศาลและอิทธิพลในโลกโบราณ ตั้งแต่

ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช.Cเมื่อ‎‎กรุงโรม‎‎ก่อตั้งขึ้น – จนถึงการล่มสลายของจักรวรรดิตะวันตกใน

ศตวรรษที่ 5 เทคโนโลยีโรมันมีอิทธิพลต่อเครื่องมือสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเมืองของโลกสมัยใหม่ ‎

‎ชาวโรมันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน‎‎วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม‎‎ยุคแรกๆ เช่น การใช้น้ําและความรู้ด้านฟิสิกส์ในการผลิตพลังงานสําหรับโรงงานตามวารสาร ‎‎Nature‎‎ ในขณะเดียวกันในฟาร์มพวกเขาสามารถเพิ่มผลผลิตพืชผลของพวกเขาโดยใช้การหมุนเวียนพืชและระบบ ‘อาหารอาหารสัตว์ฟอลโลว์’ ตามวารสาร‎‎พืชเกษตร‎‎ การแยกฟาร์มออกเป็นสามส่วนแบ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่ามีพืชผลที่พร้อมจะเลือกเสมอ ‎‎อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกนวัตกรรมโบราณที่สามารถชอล์กขึ้นเพื่อชาวโรมันเท่านั้น ตัวอย่างเช่นปฏิทินแรกไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของโรมัน แต่การใช้‎‎ปฏิทินจูเลียน‎‎อย่างกว้างขวางสอนให้คนส่วนใหญ่ของโลกติดตามเวลาผ่านไปตาม‎‎วารสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์‎‎ ‎

‎จากสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไปจนถึงเทคนิคที่ได้รับการปรับปรุงนี่คือเจ็ดบทเรียนที่ชาวโรมันช่วยสอนโลก ‎‎วิธีทําให้บ้านของเราร้อน‎‎ชาวโรมันคิดค้นระบบ hypocaust ซึ่งเป็นวิธีการเริ่มต้นสําหรับการกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ คลิกที่ภาพแบบโต้ตอบด้านล่างเพื่อสํารวจคุณสมบัติของระบบนี้‎‎จะทําอย่างไรกับขยะของเรา‎‎กรุงโรมโบราณเป็นที่ตั้งของระบบท่อระบายน้ําแห่งแรกของโลกตามรายงานของวารสาร‎‎ความยั่งยืน‎‎ ท่อระบายน้ําใต้ดินเหล่านี้ได้รับการติดตั้งครั้งแรกในประมาณ 500 B.C. และประกอบด้วยอุโมงค์หินแกะสลักขนาดยักษ์ ปัจจุบัน ท่อ ระบาย น้ํา ของ หลาย เมือง มี ความ คล้ายคลึง กับ โรม โบราณ — แต่ ความ มุ่ง หมาย ของ พวก เขา อาจ ต่าง ไป ตาม วารสาร ของ ‎‎สหพันธ์ ควบคุม มลพิษ ทาง น้ํา‎‎. ในโลกสมัยใหม่หน้าที่หลักของท่อระบายน้ําคือการนําขยะสกปรกออกจากเขตเมือง อย่างไรก็ตามในกรุงโรมบทบาทหลักของพวกเขาคือการกําจัดน้ําส่วนเกินที่สามารถท่วมถนนได้‎

‎บ้านบางหลังเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบระบายน้ําที่ครอบคลุมของกรุงโรมบ้านหลังอื่น ๆ เพียงแค่ทิปน้ําเสียของพวกเขาเข้าไปในถนน แต่ถนนก็ถูกล้างเพื่อย้ายขยะเข้าไปในท่อระบายน้ํา จากนั้นน้ําเสียก็เดินทางผ่านเครือข่ายอุโมงค์ที่กว้างขวางจนกระทั่งถึงไทเบอร์ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของกรุงโรม สถาปัตยกรรมของท่อระบายน้ําไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเกินไปตั้งแต่สิ่งปลูกสร้างโบราณเหล่านี้ ในความเป็นจริง “ท่อระบายน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ของกรุงโรมโบราณยังคงอยู่ในปัจจุบันและเป็นหนึ่งในโครงสร้าง

โรมันโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่ตาม‎‎วารสารเทคโนโลยีการขนส่ง‎‎ ‎Roman sewer‎ภายในท่อระบาย

น้ําโรมันในศตวรรษที่ 1 ‎‎(เครดิตภาพ: เก็ตตี้อิมเมจ)‎‎วิธีวางแผนเมืองของเรา‎รูปแบบตารางของเมือง – หรือที่เรียกว่า centuriation – เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ชาวโรมันโบราณนํามาใช้ในการแบ่งและวัดที่ดินของพวกเขาตาม‎‎วารสารโบราณคดีอเมริกัน‎‎ การก่อตัวของตารางซึ่งจากนั้นจัดที่ดินโรมันให้เป็นดินแดนพิชิตวันนี้จัดระเบียบเมืองใหญ่ให้เป็นถนนและถนนที่ใช้งานได้‎‎ชาวโรมันมีทักษะสูงในการเปลี่ยนที่ดินเปล่าให้เป็นเมืองที่สร้างขึ้นเนื่องจากเมืองหลายแห่งภายใต้จักรวรรดิโรมันถูกขยายและพัฒนาขึ้นใหม่ การออกแบบกริดอาจดูเรียบง่ายในวันนี้ แต่ก่อนที่ชาวโรมันจะผลิต‎‎กริดถนนมวลชน‎‎อาคารและคุณสมบัติเมืองอื่น ๆ มักจะเป็นไปตามรูปร่างและธรณีวิทยาของที่ดิน ‎

‎ความคิดของเมืองใหญ่และเมืองได้รับการแนะนําให้รู้จักกับหลายประเทศโดยชาวโรมัน รูปแบบถนนที่ข้ามวิกฤตของพวกเขาสร้างสี่เหลี่ยมกลางสําหรับการซื้อขายที่เรียกว่า insulae โครงสร้างนี้เป็นแรงบันดาลใจให้นักวางผังเมืองคนต่อไปตามบทความที่ตีพิมพ์ใน‎‎วารสารไวยากรณ์อวกาศ‎‎โดยปกติแล้วด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรู้รายการที่ผลิตโดยมนุษย์จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามคอนกรีตที่ทําโดยชาวโรมันในความเป็นจริงแข็งแกร่งกว่าวัสดุที่ทันสมัยของเราตามบทความของวารสาร ‎‎Nature‎‎ ตัวอย่างเช่นในขณะที่น้ําเค็มกัดเซาะคอนกรีตที่ทันสมัยภายในไม่กี่ปีกําแพงทะเลบางส่วนที่สร้างขึ้นโดยชาวโรมันเมื่อ 2,000 ปีก่อนยังคงเหมือนเดิม รายละเอียดของวิธีการผลิตคอนกรีตโรมันหายไปเมื่อเวลาผ่านไป ‎

‎นักวิทยาศาสตร์ที่ ‎‎Berkeley Lab‎‎ ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้ศึกษาส่วนประกอบแร่ของคอนกรีตทางทะเลโบราณ พวกเขาพบว่ามีการใช้ส่วนผสมของมะนาวและ‎‎หินภูเขาไฟ‎‎ สิ่งนี้สร้างครกและภูเขาไฟ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นปูนถูกวางไว้ในน้ําทะเล โมเลกุลของน้ําให้ความชุ่มชื้นแก่มะนาวซึ่งได้รับปฏิกิริยาทางเคมีกับเถ้าถ่านซีเมนต์เข้าด้วยกัน สิ่งนี้ก่อตัวเป็นแคลเซียมอลูมิเนียมซิลิเกตไฮเดรตที่แข็งแกร่ง ‎‎แม้แต่โครงสร้างที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ําก็แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่นเทคนิคที่มีทักษะของชาวโรมันโดยใช้หินภูเขาไฟและเถ้าเพื่อสร้าง‎‎โคลอสเซียม‎‎ทําให้สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์‎ สล็อตเว็บตรง แตกง่าย